In English Svenska
Musik vid Mälaren
Hem   Sitemap   Kontakt  
   
 
 
Werner Wolf Glaser
Föddes den 14 april 1910 i Köln och avled i Västerås den 29 mars detta år. Studerade först vid Musikhögskolan i Köln, piano, dirigering samt komposition. I Bonn fortsatte han med konsthistoriska studier och psykologi i Berlin. Vid Musikhögskolan i Berlin var han också kompositionselev till Paul Hindemith. Operakapellmästare i Chemnitz 1929-1931, kormästare i Köln från 1931. Via Paris emigrerade han till Danmark 1934 och 1943 till Sverige och Västerås.
 
Glaser kom att få mycket stor betydelse för stadens musikliv. Bl.a. grundade han Västerås musikskola tillsammans med Ivar Andrén och Gunnar Axén 1945 och utvecklade nydanande pedagogik för undervisningen.
 
Glaser räknas till en av de mest produktiva tonsättarna i Sverige och skrev musik för stråkkvartetter, blandade ensembler, körer och operor. I denna omfattande produktivitet utvecklar Glaser ett modernistiskt tonspråk, mot bakgrund av bland annat sina studier för Paul Hindemith. Till hans individuella karaktärsdrag hör känslan för expressionistiska gester. Uttrycket i sin musik frambringar han hellre genom korta, strama medel istället för att låta tonmaterialet flöda över.
 
Symfoni nr 6 skrevs mellan 1955 och 1957. Ett verk i 4 satser med tydlig harmonisk struktur, som får hänföras till den neoklassiska perioden. Verket uppfördes i Tyskland 2001 och framförs nu för första gången i Västerås.


 
 
     
   
 
 
   
  © 2014 Musik vid Mälaren
Powered by: web2go