In English Svenska
Musik vid Mälaren
Hem   Sitemap   Kontakt  
   
 
 
Behövs dirigenten?
Fil dr Ann-Sofie Köping är utbildad ekonom vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och har sedan 90-talet forskat om kulturorganisationer och bl a reklambyråers organisationskultur. Hennes avhandling "Den bundna friheten" behandlar bl a kreativitet och ledarskap i en konstproducerande verksamhet, nämligen Stockholms Konserthus. Hon ansvarar sedan 1999 för det treåriga utbildningsprogrammet Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns Högskola, som utbildar kulturekonomer och kulturadministratörer.

Ledarskap i ett orkesterkollektiv
Få yrken är så mytomspunna som dirigentyrket. Vad är det egentligen han (ibland även en hon) gör däruppe på podiet framför orkester? Vad innebär det att leda en orkester? Vad innebär det att bli ledd av en dirigent? Under denna föreläsning kommer ni att få stifta bekantskap med såväl dirigenters som orkestermusikers tankar och åsikter om sitt arbete och  återskapandet av symfonisk musik. Sist och slutligen handlar det om samspel och (kollektiv) kreativitet, om att lyssna, anpassa sig, ta hänsyn, lita på varandra och föra fram musiken.


 
 
     
   
 
 
   
  © 2014 Musik vid Mälaren
Powered by: web2go