In English Svenska
Musik vid Mälaren
Hem   Sitemap   Kontakt  
   
Mariakören
 
 
Mariakören
Mariakören grundades 1957 av Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991 då körens nuvarande ledare, Agneta Sköld, tillträdde. Domkyrkan är Mariakörens naturliga hemvist och kören är där ett traditionsenligt inslag vid högmässor och kyrkliga högtider. Kören har samarbetat med en rad olika orkestrar som Västerås Sinfonietta och Sveriges Radios Symfoniorkester. Vid flera tillfällen har Mariakören också framträtt i svensk radio och television.
Koristernas vilja att möta utmaningar har medfört att kören deltagit framgångsrikt i många körtävlingar runt om i Europa. Mariakörens vokala klang och sammansättning förändras ständigt genom att koristerna till en stor del utgörs av studenter från Västerås gymnasie- och högskolor. Det är därför naturligt för Mariakören att slå vakt om och förvalta sin klassiska grund, men det är också lika naturligt att få gehör för nya vinnande toner. 
Under Musik vid Mälaren får vi möta Mariakören tillsammans med Wroclawsymfonikerna och internationela solister i W. Kilars "Mässa för freden", Missa pro pace, som uruppfördes med samma orkester år 2000 i New York på ettårsdagen av 11 september. 


Besök gärna körens egen hemsida www.mariakoren.se

 
 
   
  © 2014 Musik vid Mälaren
Powered by: web2go