In English Svenska
Musik vid Mälaren
Hem   Sitemap   Kontakt  
   
 
 
Lilla Akademin
Lilla Akademien är en unik skola specialiserd på musik. Skolan är inrymd i en historisk byggnad i Vasastan i centrala Stockholm.  Den grundades 1994 av en grupp musiklärare under ledning av Nina Balabina. Under de första åren, handlade det om instrumentalundervisning för yngre barn i slutet av skoldagen, men sen 1998 erbjuds undervisning på heltid i musik inom ramen för den normala skolgången för barn från 6 år och uppåt. Detta har så småningom utökats till att omfatta även ett musikgymnasium. 2005 fick skolan sina första studenter. På några år har Lilla Akademien blivit en av de viktigare institutionerna för utbildning av unga musiker i Skandinavien, och har även etablerat sig som en viktig del av Stockholms musikliv. 2006 startade Lilla Akademien en postgymnasial "Pre-college" för överbrygga klyftan mellan skolan och högre musikutbildning.

 
 
     
   
 
 
   
  © 2014 Musik vid Mälaren
Powered by: web2go